Logg inn

     
     
     
Nyheter
Bakgrunn
Bruksområde
Oppbygging og struktur
Endringstabeller
Kontaktinformasjon

HyperLink

HyperLink

HyperLink

Nasjonal Database for Klassifikasjonssystemet vil være nede fra mandag 4. september 2017 til mandag 2.oktober 2017. Dette innebærer at det ikke vil være mulig å registrere eller overføre data i september, kun lese og ta ut rapporter.

Velkommen til Nasjonal Database for klassifisering av hovedfunksjoner, delfunksjoner, rom og kapasiteter.

Klassifikasjonssystemet skal bidra til en god og aktiv forvaltning av sykehusbyggene ved at informasjon kan innhentes om arealbruk og kapasitetsutnyttelse for de ulike funksjoner og rom, og som gir grunnlag for å analysere hvordan ressursene kan videreutvikles. Informasjonen fra Klassifikasjonssystemet vil dermed være viktig ledelsesinformasjon, både for daglig styring og drift, men også som beslutningsgrunnlag for dimensjonering av prosjekter, strategisk planlegging og nasjonale oversikter.

Bruk av selve databasen krever brukerrettighet og innlogging, se kontaktinformasjon.

Siste publiserte versjon av klassifikasjonssystemet er versjon 3.1.4 mars 2015.
Siste publiserte veileder er versjon 3.1.4 mars 2015.