Velkommen til Klassifikasjonssystemet
Last ned siste versjon av klassifikasjonssystemet
Link til veileder "Klassifikasjonssystem for helsebygg"
Link til brukerveiledning for nasjonal database

Velkommen til Nasjonal Database for klassifisering av hovedfunksjoner, delfunksjoner, rom og kapasiteter.

Klassifikasjonssystemet skal bidra til en god og aktiv forvaltning av sykehusbyggene ved at informasjon kan innhentes om arealbruk og kapasitetsutnyttelse for de ulike funksjoner og rom, som gir grunnlag for å analysere hvordan ressursene kan videreutvikles. Informasjonen fra Klassifikasjonssystemet vil dermed være viktig ledelsesinformasjon, både for daglig styring og drift, men også som beslutningsgrunnlag for dimensjonering av prosjekter, strategisk planlegging og nasjonale oversikter.

Bruk av selve databasen krever brukerrettighet og innlogging, se kontaktinformasjon.

Siste publiserte versjon av klassifikasjonssystemet er versjon 3.1.4 mars 2015.

Siste publiserte veileder er versjon 3.1.4 mars 2015.