Velkommen til Klassifikasjonssystemet
Last ned siste versjon av klassifikasjonssystemet
Lenke til brukerveileder "Klassifikasjonssystem for helsebygg"
Lenke til brukerveileder for nasjonal database

Velkommen til Nasjonal Database for klassifisering av hovedfunksjoner, delfunksjoner, rom og kapasiteter.

Klassifikasjonssystemet skal bidra til en god og aktiv forvaltning av sykehusbyggene ved at informasjon kan innhentes om arealbruk og kapasitetsutnyttelse for de ulike funksjoner og rom, som gir grunnlag for å analysere hvordan ressursene kan videreutvikles. Informasjonen fra Klassifikasjonssystemet vil dermed være viktig ledelsesinformasjon, både for daglig styring og drift, men også som beslutningsgrunnlag for dimensjonering av prosjekter, strategisk planlegging og nasjonale oversikter.

Bruk av selve databasen krever brukerrettighet og innlogging, se kontaktinformasjon.

Siste publiserte versjon av Klassifikasjonssystemet er versjon 4.2 oktober 2022.

Siste publiserte brukerveileder er versjon 4.2 oktober 2022.